Linked2Safety: un sistem avansat de conectare semantică a informaţiilor medicale din dosarul electronic al pacienţilor cu rezultatele studiilor clinice, pentru îmbunătăţirea siguranţei pacienţilor în cercetările medicale

Linked2Safety este un proiect de cercetare din cadrul programului PC7 (al 7-lea Program cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică) finanţat de Comisia Europeană în domeniul TIC pentru sănătate. Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea practicii clinice şi accelerarea cercetării medicale, prin furnizarea către companiile farmaceutice, cadrele medicale şi pacienţi a unui cadru inovator de interoperabilitate semantică care să faciliteze accesul la înregistrările din dosarul electronic de sănătate (EHR).

Interoperabilitatea semantică se referă la standardele conţinuturilor datelor (inclusiv probleme de calitate) şi anumite caracteristici geografice, scheme pentru metadate (date despre date).

Dosarul electronic conţine o multitudine de informaţii medicale care se află într-o continuă creştere. Acestea au potenţialul de a susţine cercetarea medicală şi de a îmbunătăţi politicile de sănătate.

Proiectul Linked2Safety îşi propune sa creeze un spaţiu securizat de informaţii medicale şi clinice în Europa prin construirea unei interdependenţe semantice. Mai mult decât atât, proiectul are în vedere reutilizarea dosarelor medicale electronice în cercetarea clinică pentru detectarea timpurie a potenţialelor probleme privind siguranţa pacienţilor, pe baza analizei datelor genetice.

Proiectul îşi propune, de asemenea, să sprijine luarea deciziilor de organizare eficientă a studiilor clinice care să permită personalului cu atribuţii de decizie din domeniul medical să interogheze cu uşurinţă datele medicale.

Proiectul Linked2Safety va facilita interconectarea semantică scalabilă şi standardizată, partajarea şi reutilizarea de informaţii eterogene din dosarul electronic al pacientului. Acest lucru va permite o analiză a tuturor datelor disponibile ale subiecţilor, cum ar fi cele genetice, de mediu şi istoria lor medicală în timpul unui studiu clinic care să conducă la identificarea fenotipului (însuşirile care se manifestă în mod vizibil la un individ, determinate de baza ereditară şi de condiţiile de mediu) şi a factorilor de genotip (totalitatea genelor) care sunt asociaţi cu evenimente adverse specific. Astfel este posibilă detectarea timpurie a potenţialilor pacienţi cu astfel de probleme.

SIVECO Romania va construi o platformă scalabilă, modulară şi extensibilă care va permite experţilor din companiile farmaceutice şi cadrelor medicale să aibă acces eficient la informaţiile din dosarele electronice de sănătate din Europa.

Alături de SIVECO Romania, parteneri în acest proiect de cercetare sunt Intrasoft International (coordonator de proiect) – Luxemburg, National University of Ireland, Galway – Irlanda, The University of Manchester – Marea Britanie, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover – Germania, Centre for Research and Technology Hellas – Grecia, University of Cyprus – Cipru, Ubitech Ltd. – Grecia, Zeincro Hellas S.A. – Grecia, Hospices Cantonaux Chuv – Elveţia, The Cyprus Institute of Neurology and Genetics -The Cyprus Foundation for Muscular Dystrophy Research – Cipru.