Companiile care vor creste numarul de angajati cu minim 20 incepand din 2015, pot accesa pana la 50% nerambursabil din costurile salariale suportate dupa aprobarea proiectului, pe locurile de munca nou create.

Ministerul Finantelor prin Departamentul de Ajutor de Stat va derula incepand cu 1 iulie o noua schema de ajutor de stat ce fi valabila pana la 31 decembrie 2020 si va avea un buget total de aproximativ 600 mil euro,cu posibilitatea suplimentării.

Schema este reglementata de Hg 332/2014, iar vineri 13 iunie a fost publicat ghidul solicitantului.

 

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

–          locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;

Nu se impune o valoare minima a proiectului de investitii insa trebuie demarat dupa emiterea acordului de finantare.

–          locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de  3 ani de la data finalizării investiției.

Se poate depune un proiect pentru mai multe locatii, sediul social si punctele de lucru ale companiei, cu conditia sa se creeze minim 20 noi locuri de munca /locatie. Din cele 20 de locuri de munca, 3 trebuie sa fie pentru persoane devaforizate.

Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

 

Activitati eligibile

Sunt eligibile activitati de productie, servicii, constructii, editare a productiei software (582), activitati de servicii in tehnologia informatiei (620), activitati de servicii informatice (63) etc; sunt excluse activitati precum: agricultura, comert, hoteluri, restaurante,transporturi, jocuri de noroc, telecomunicatii, inchiriere, leasing etc.

 

Companiile trebuie sa aiba in vedere faptul ca se obliga sa mentina atat numarul actual de angajati cat si pe cei pentru care doreste sa obtina finantare timp de 3 ani in cazul IMM-urilor si 5 ani in cazul companiilor mari.

 

Companii eligibile

Pot aplica atat intreprinderi existente cat si nou create.

Intreprinderile existente trebuie sa fi avut o situatie financiara buna in 2013: capitaluri proprii pozitive, rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decat 1 etc.

Intreprinderile  nou create sunt eligibile doar in cazul in care actionarii nu desfasoara sau  nu au mai desfasurat activitatea pentru care solicita finantare  prin intermediul altor companii in ultimii 2 ani.

 Ajutorul nerambursabil

 

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional raportată la cheltuielile eligibile

Regiunea

Intensitatea maximă a ajutorului de stat

01.07.2014 – 31.12.2017

01.01.2018 – 31.12.2020

Regiunea Bucureşti

15%

10%

Regiunile Vest şi Ilfov

35%

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

 

 

Beneficiarii pot solicita plata ajutorului nerambursabil de patru ori pe an, strict raportat la costurile salariale efectuate si in conformitate cu proiectul aprobat; rambursarile se vor efectua in 45 de zile lucratoare de la data la care cererea de rambursare este considerata completa.

 

Procedura de lucru

 

 

Schema va fi activa incepand cu data de 1 iulie a.c.. Se va depune in cadrul unei sesiuni de depunere de 20 de zile lucratoare o documentatie preliminara (calendarul de creare a locurilor de munca, certificate de atestare fiscal aetc) pe baza careia se acorda un punctaj societatii.

Criteriile pe baza carora se calculeaza punctajul intreprinderilor solicitante de ajutor de stat sunt : numarul de locuri de munca nou create, perioada de creare a minim 20 locuri de munca, locatia realizarii investitiei, rentabilitatea cifrei de afaceri, valoarea capitalului social subscris varsat.

Companiile care se vor califica vor depune planul de afaceri complet, iar dintre acestea, cele eligibile vor primi accord de finantare nerambursabila.

Estimativ, companiile vor trebui sa astepte circa 6 luni pana la emiterea acordurilor de finantare, prin urmare, vor trebui sa isi planifice sa demareze atat proiectul de investitii cat si crearea noilor locuri de munca dupa aceasta data.

IMM-urile sunt obligate sa mentina noii angajati timp de 3 ani de la data crearii lor, iar companiile mari timp de 5 ani.

 

Roxana Mircea

REI FINANCE ADVISORS

Roxana.mircea@fonduri-europene.tel