IBM România a organizat un eveniment de referință, denumit „Business Forecasting in Turbulent Times”, dedicat comunității Directorilor Financiari din România (CFOs). Cu această ocazie au fost menționate soluțiile IBM pentru managementul riscului, planificare și bugetare, predicție și automatizare.

Specialiștii IBM și factorii de decizie din domeniul financiar au prezentat cele mai noi soluții de planificare, analiză și raportare, astfel încât directorii financiari să poată crea prognoze de business fiabile și actuale, pentru a alinia costurile de operare cu noile niveluri ale activității de business. De asemenea au fost expuse cele mai noi aplicații ce pot fi implementate pentru a eficientiza din punct de vedere financiar operațiunile unei organizații și pentru a reduce timpul de reacție față de riscurile interne și externe în ceea ce privește profitul, bilanțul și lichiditățile.

Evenimentul a venit în întâmpinarea nevoilor directorilor financiari ce se confruntă astăzi cu incertitudini în ceea ce privește perspectivele de business și de redresare economică. În această perioadă aceștia trebuie să dispună de modalități de prognoză și de control necesare pentru a genera profit și o creștere a veniturilor și a rentabilității capitalului investit, reducând riscurile și costurile operaționale.

Soluții IBM prezentate în cadrul evenimentului

 

Prognozare, Planificare și Soluții de Bugetare

Planificarea – fie că vorbim de bugetare, estimări sau viziuni pe termen lung – este o componentă esențială în strategia oricărei companii care vrea să valorifice la maxim condițiile pieței și concurenței; dar nevoia de precizie și de acuratețe este cu atât mai acută în vremuri incerte din punct de vedere economic.

IBM transformă radical procesele de planificare, bugetare și prognozare economică. În ceea ce privește soluțiile de prognozare, IBM excelează în furnizarea unei vizibilități imediate în privința necesităților de resurse și performanță de business viitoare. Această soluție oferă scenarii analitice posibile pentru toți factorii de decizie implicați și facilitează luarea deciziilor în intreaga organizație. Cu capabilitățile administrative distribuite, această soluție permite localizarea responsabilității pentru procesele de planificare specifice diferitelor departamente de business, aplicații și arii geografice – toate acestea într-un singur mediu securizat de planificare.  Cu o întreagă gamă de procese de planificare conectate la sistemele operaționale principale, specialiștii și analiștii economici pot identifica noi oportunități de business, pot crește marja de profit și au posibilitatea de a administra mai eficient capitalul companiei.

Soluțiile IBM de planificare, bugetare și prognozare  facilitează implementarea celor mai bune practici economice, precum planificări automatizate, prognoze cât mai exacte și analize de rentabilitate, toate acestea constituind parte integrantă a proceselor de planificare. Astfel, sarcinile departamentelor financiare sunt  gestionate proactiv pentru îmbunătățirea performanțelor companiei.

Fiecare companie se vede obligată să valorifice resursele limitate pentru a-și putea continua creșterea și dezvoltarea în modul cel mai eficient cu putință. Dar pentru a reuși să facă asta, e nevoie de mult mai multă atenție acordată analizei și modelării în timp real, cât și de vigilență crescută pentru a monitoriza activ situația și a-și adapta mereu abordarea.

IBM are soluțiile și expertiza care pot transforma procesul de planificare dintr-un exercițiu lent și greoi într-un instrument flexibil care îmbină prognozarea cu calibrarea obiectivelor pentru a produce o strategie de creștere perfect ajustată.

Soluții de management al riscului

Ultimii 3-4 ani au fost definiți, în întreaga lume, ca ani de criză financiară. Una dintre cele mai importante lecții învățate în urma crizei financiare o reprezintă vigilența de care trebuie să dea dovadă companiile în ceea ce privește managementul riscului. La nivel global, suntem martorii unor nevoi continue privind reglementarea și instituționalizarea modelelor și sistemelor pentru identificarea și abordarea riscurilor financiare.

Soluțiile IBM pentru managementul riscului permit celor mai de success companii din întreaga lume să ia decizii riscante bine documentate prin intermediul programelor și metodologiilor organizaționale inteligente de management al riscului – generând performanțe de business și rezultate mai bune. Capabilitățile unificate de management al riscului ale aplicațiilor IBM Algorithmics și IBM OpenPages pot sprijini companiile să obțină o creștere  profitabilă și sunt în concordanță cu cerințele tot mai exigente de respectare a reglementărilor în condițiile unei piețe volatile și complexe.

Soluțiile IBM de management al riscului permit:

  • Îmbunătățirea procesului decizional prin furnizarea analizei de risc, a perspectivelor și transparenței de business;
  • Creșterea rentabilității capitalului prin luarea unor decizii bine documentate cu privire la modul în care se poate optimiza alocarea de capital și modalitatea de încadrare în standardele de reglementare financiară;
  • Accelerarea și eficientizarea  proceselor de risc pentru a reduce costurile provenite din acordarea de credite și administrarea riscului operațional;
  • Reducerea costurilor cu implementarea reglementărilor financiare;
  • O evoluție dinamică bazată pe implementarea unui sistem de management al riscului ce se poate adapta eficient practicilor existente, cerințelor clienților și schimbărilor survenite în regulamentele de funcționare.

Guvernanță, Managementul riscului și Conformitate (Governance, Risk Management, and  Compliance – GRC).

GRC reprezintă o sintagmă tot mai cunoscută care reflectă o nouă abordare prin intermediul căreia organizațiile pot adopta o abordare integrată a acestor trei domenii care, până în prezent, erau tratate separat. Această nouă abordare include: audit intern, programe de conformitate, managementul riscului organizațional (ERM), riscul operațional și management de criză. GRC este un termen generic care înglobează abordarea per ansamblu a unei organizații în toate aceste trei domenii. Activitățile de guvernanță, risc și conformitate sunt din ce în ce mai strâns legate, integrate și aliniate într-o oarecare măsură, pentru a evita conflictele, suprapunerile inutile și breșele în deciziile de business. În timp ce conceptul de GRC este interpretat diferit în diverse organizații, acesta cuprinde, de regulă, activități ce presupun guvernanța organizațională, managementul riscului organizațional și implementarea conformității în acord cu reglementările și legile în vigoare.