Ernst & Young a primit pentru a 14-a oară premiul pentru cea mai admirată organizaţie bazată pe cunoaştere, în cadrul programului global de monitorizare şi cercetare MAKE – Most Admired Knowledge Enterprise. Câştigătorii din 2012 au fost selectaţi de către un panel format din executivi de top din Global Fortune 500 şi experţi recunoscuţi internaţional din domeniul managementului cunoaşterii şi al dezvoltării capitalului intelectual.

Organizaţiile selectate au fost evaluate, conform criteriilor MAKE, în funcţie de opt indicatori cheie de performanţă în domeniul cunoaşterii, reprezentând tot atâtea pârghii pentru dezvoltarea avantajului competitiv şi creşterea capitalului intelectual:

1. Crearea unei culturi organizaţionale bazate pe cunoaştere

2. Dezvoltarea de personal interesat de cunoaştere prin leadership-ul managerilor seniori

3. Inovare

4. Maximizarea capitalului intelectual al organizaţiei

5. Crearea unui mediu colaborativ bazat pe schimbul de cunoştinţe

6. Crearea unei organizaţii axate pe învăţare

7. Livrarea de valoare pe baza cunoaşterii clienţilor/stakeholderilor

8. Transformarea cunoaşterii din cadrul organizaţiei în valoare adăugată pentru acţionari/stakeholderi

Ernst & Young a primit această recunoaştere pentru crearea unui mediu bazat pe schimbul de cunoştinţe la nivelul întregii organizaţii şi pentru dezvoltarea de personal interesat de cunoaştere prin leadership-ul managerilor seniori.

Suntem mândri că eforturile noastre de a crea un mediu bazat pe cunoaştere, în întreaga noastră organizaţie la nivel global, au primit din