În cadrul Conferinţei Sustenabilitate şi Software, compania Enterteq a lansat oficial EmissionX, platformă software pentru planificarea, monitorizarea, optimizarea şi contabilizarea emisiilor de carbon, în sprijinul companiilor care vor trebui să se alinieze noilor reguli de sustenabilitate impuse de Uniunea Europeană. Începând cu 1 ianuarie 2024, companiile cu peste 500 de angajați, listate la bursă, vor trebui să se supună Directivei privind raportarea corporativă de sustenabilitate (CSRD), care impune un set complex de reguli privind informaţiile şi datele referitoare la aspecte legate de mediu, social şi guvernanţă (ESG) pe care trebuie să le raporteze din 2025. Iar din anul 2025, companiile mici și mijlocii listate la bursă vor intra și ele sub incidența acestor normative, cu raportare din 2027.

EmissionX deschide noi posibilități pentru mediul economic

„Presiunea implementării unor sisteme de management al emisiilor de carbon pe fiecare produs și serviciu livrat către piață nu este creată doar de necesitatea alinierii la cadrul legislativ al domeniului, ci și de pericolul izolării economice. Piața capitalurilor și cea bancară, precum și legislația de tip supply chain act (activă deja în țările dezvoltate din Europa și America de Nord) impun criterii severe de mediu pentru participarea firmelor la schimburile economice. Este de precizat că training-ul și consultanța de specialitate vor fi importante pentru alinierea la noile reguli. Noi ne propunem că construim un pod între consultanța de specialitate și executarea softurilor necesare. Perspectiva noastră este că fiecare companie are oportunitatea să evalueze cum poate obține avantaje din această politică, astfel încât aceasta să nu aibă impact asupra scăderii profitului, așa cum există riscul”, subliniază George Crețu, CEO Enterteq.

„În realitate, organizațiile vor fi afectate mult mai devreme de noua directivă. De exemplu, ținând cont de faptul că firmele devin res-ponsabile și pentru o parte din amprenta de carbon a partenerilor lor de afaceri, fiecare bancă care va evalua cerința de finanțare a unei afaceri va cere dovezi că aceasta este sustenabilă. Factorii de sustenabilitate devin parte din evaluarea performanței și criteriu de finanțare”, arată Cristina Apahideanu, Chief Consulting Officer, Enterteq.

Amprenta de carbon include toate emisiile gazelor cu efect de seră ale unei companii și/sau pentru care compania este responsabilă, exprimate în echivalent CO2. Emisiile evaluate provin din activitatea proprie, din activitatea altor firme asupra cărora compania are control financiar, operațional sau proprietar, precum și din activitatea partenerilor de afaceri (furnizori, clienți), proporțional cu fluxurile derulate între aceștia și compania analizată. Există 3 domenii de aplicare ale emisiilor: emisii directe (ardere staționară, ardere mobilă, refrigeranți, ardere biomasă), forme de energie pentru uz propriu (electricitate, căldură, apă rece, apă caldă), emisii indirecte (bunuri și servicii achiziționate, deșeuri generate din operațiuni, deplasări în interes de serviciu, naveta angajaților, francize, investiții ș.a.).

EmissionX permite urcarea în platformă a datelor relevante pentru cele 84 de cerințe de raportare ale CSDR, precum firmele colaboratoare sau afiliate, date despre tranzacții, intrări/ieșiri de produse, importuri, proprietăți deținute, măsuri de reducere a amprentei de carbon (de exemplu achiziția de certificate verzi, împăduriri etc.). Platforma generează date în timp real, precum emisiile de carbon per angajat, per unitate de venit, per furnizor și emite rapoarte unde responsabilul ESG poate include comentarii. Aceasta permite și generarea unei evaluări ESG și crearea unei hărți a cauzalității, în care pot fi identificați indicatorii din activitatea companiei au impact asupra reducerii amprentei de carbon.

EmissionX deschide noi posibilități pentru mediul economic: va fi un hub de partajare consimțită a datelor, cunoștințelor și informațiilor legate de factori de emisie și resurse prin contribuția fiecărei companii înrolate, oferă posibilitatea de a extrage benchmarking-uri pe industrii, pe diferite dimensiuni (intensitate, volume, evoluții, resurse, procese etc.) și de expunere și promovare a opțiunilor (furnizorilor) cele mai prietenoase cu mediul.

GreenXchange, platformă inovatoare de tranzacționare a creditelor de carbon

În cadrul evenimentului, a fost lansată și GreenXchange, o platformă inovatoare de tranzacționare a creditelor de carbon, creată de Asociația Română pentru Smart City, în colaborare cu Enterteq, menită să faciliteze schimbul sustenabil de credite de carbon între organizații, sprijinind astfel inițiativele de reducere a emisiilor și promovând dezvoltarea economică și ecologică în orașele inteligente. Platforma vine în întâmpinarea unei tendințe generate de noile norme de sustenabilitate, aceea a activelor de mediu în cadrul patrimoniului public, ca subiect ce se va afla în prim plan, în perioada următoare.

Proiectul de dezvoltare a platformei EmissionX (emissionx.eu) a fost finanţat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin mecanismul financiar SEE şi Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România.