În întreaga lume, organizațiile din sectorul public investesc în transformări și strategii digitale pentru a contribui la asigurarea serviciilor, soluțiilor și infrastructurilor pentru viitor. După doi ani tumultuoși, organizațiile nu au nicio îndoială că tehnologia este primordială pentru buna lor funcționare și pentru economie în general. Dar realitatea arată că sectorul public este în urma sectorului privat atât în ceea ce privește adoptarea tehnologiei, cât și în ceea ce privește competențele digitale – cetățenii și serviciile nu se bucură încă de potențialul de masă al digitalului. Cercetări recente arată că 40% dintre organizațiile din sectorul public nu dispun de competențele necesare pentru a se adapta la transformarea digitală și că 41% dintre acestea s-au lovit de o lipsă de competențe interne atunci când au încercat să migreze către o soluție cloud.

Prin acoperirea deficitului de competențe și prin furnizarea infrastructurilor necesare pentru economiile viitorului, sectorul public poate corela transformarea digitală esențială cu progresul uman.

Recent, în cadrul inițiativei REPowerEU, Comisia Europeană a propus o creștere a obiectivului principal pentru 2030 în ceea ce privește energiile regenerabile, de la 40% la 45%. Acest lucru încurajează o abordare mai ecologică a energiei și o înțelegere mai mare de autonomie asupra resurselor. Dar și mai notabil este accentul pus pe rolul competențelor în domeniul tehnologiei, care a fost poziționat ca fiind esențial pentru derularea acestor programe ale schimbării. În lumea de astăzi, fie că este vorba de o tranziție energetică, de o reîmprospătare a sistemului de sănătate sau de o modernizare a infrastructurii pentru departamentele guvernamentale, investiția în tehnologie este doar primul pas. Fără competențele necesare (în special analiza datelor, automatizarea proceselor de afaceri și marketingul digital) pentru a implementa, susține și inova, aceste inițiative își pierd o mare parte din valoare.

Acesta este punctul în care suntem cel mai mult în pericol de a eșua: în punerea în aplicare a acestor idei. Reconstrucția noastră socială se bazează în mare măsură pe tehnologie și pe capacitatea noastră de a o stăpâni. În timp ce companiile din sectorul privat din întreaga lume, precum Dell Technologies, continuă să acorde prioritate adoptării de soluții digitale, există îngrijorări că, în ciuda tuturor eforturilor și obiectivelor ambițioase, sectorul public riscă să rămână în urmă.

Reducerea decalajelor prin colaborare

Pentru a aborda acest decalaj tot mai mare în ceea ce privește adoptarea și pentru a atinge cu adevărat întregul potențial al transformărilor digitale, este imperativă o abordare intersectorială, colaborativă și deschisă. Companiile din sectorul privat și guvernele trebuie să colaboreze pentru a se asigura că tehnologia și competențele sunt maximizate în sectorul public, permițând organizațiilor să le adopte rapid.

Dar, bineînțeles, adoptarea este doar vârful aisbergului. Odată ce tehnologia este implementată, sectorul public va avea nevoie de competențele necesare pentru a o stăpâni. În prezent, este dificil de găsit acest nivel de expertiză. Se estimează că, până în 2030, un număr impresionant de 85 de milioane de locuri de muncă vor rămâne neocupate din cauza lipsei de competențe, în condițiile în care doar 28% dintre lucrători sunt înscriși în prezent în programe de formare profesională. Prin urmare, este imperativ ca actualii angajați din sectorul public să fie instruiți pentru a utiliza tehnologia. Companiile din sectorul privat, care au mai multă experiență în domeniul tehnologiei, își pot împărtăși expertiza pentru a accelera acest proces.

Deși acest transfer de competențe trebuie să fie o soluție pe termen scurt, pe termen lung este important ca sectorul public să cultive o cultură a învățării. În prezent, doar 56% dintre angajatorii din sectorul public spun că au acces la toate sau la o parte din competențele de care au nevoie pentru un viitor digital. Având în vedere rolul critic pe care tehnologia îl va juca în viitorul nostru, această cifră ar trebui să fie mult mai mare. Pentru a ține pasul cu ritmul schimbării este nevoie de programe de învățare continuă și de perfecționare care să se concentreze pe pregătirea forței de muncă și pe partajarea capacităților deja disponibile.

Întrebarea urgentă este: unde găsim timp pentru această învățare continuă? Rezolvarea constă în a permite angajaților să învețe în cadrul fluxului de lucru. Odată ce aceștia au primit o instruire oficială privind modul de utilizare a tehnologiei, trebuie să le fie puse la dispoziție platforme de învățare intuitive. Odată ce au cunoștințe de bază despre cum să utilizeze tehnologia, angajaților trebuie să li se permită să pună întrebări pe măsură ce își asumă sarcinile și să primească răspunsuri rapide. Platformele care permit acest lucru există deja – responsabilitatea revine organizațiilor din sectorul public de a le integra în cultura lor de lucru și de a face ca angajații lor să le folosească ca pe o a doua natură.

La Dell Technologies, oferim diverse soluții de competențe digitale, inclusiv cursul nostru de Transformare IT, care îi ajută pe angajați să își dezvolte abilitățile digitale și să-și dezvolte competențe în domeniul centrelor de date pentru era digitală.

Învățarea continuă este o strategie pentru angajații de azi și de mâine, pe măsură ce ritmul de inovare crește. Recenta lansare a European Health Data Space a arătat cum sectorul public poate inova și performa atât în domeniul datelor, cât și în cel digital, atunci când colaborează îndeaproape cu sectorul privat. Așadar, haideți să continuăm această tendință, să împărtășim expertiza și să catalizăm o economie și o societate digitală viitoare mai reziliente. Avem tehnologia, acum trebuie să obținem și progresul uman pe măsură.