Majoritatea companiilor au compartimente de resurse umane și de salarizare cu personal redus, care trebuie să gestioneze corect și rapid un număr foarte mare de date și informații despre fiecare angajat al societății. Iar un astfel de volum mare de muncă ce trebuie realizat într-un timp cât mai scurt conduce uneori la erori. Care pot sau nu mai pot fi remediate. Pentru a veni în sprijinul companiilor și pentru a ușura, pe cât posibil, activitatea angajaților departamentelor de resurse umane, BITSoftware a creat și dezvoltat permanent soluția de salarizare Socrate Salarii. Versiunea 12.04 vine cu multe îmbunătăţiri şi funcţionalităţi noi, fiind o soluție complexă de gestionare a resurselor umane din cadrul oricărei companii.

De acum, aveți posibilitatea definirii complete a unui angajat, de la date de identificare (nume, domiciliu, dată de naștere, CNP, fotografie), la cursuri de calificare, sancțiuni, loc de muncă, tip de contract, etc. Totodată, aveți acces la un raport cu privire la „istoricul” fiecărui angajat, care aduce informații despre funcție, salariu de încadrare, grila de salarizare, sancțiuni, departamentul/departamentele sau centrul de profit unde și-a desfășurat activitatea, aferente unei perioade selectate.

SocrateSalarii 12.04 vine și cu o serie de șabloane pentru diferite tipuri de contracte de muncă, care vor fi completate, la tipărire, cu informaţii din definirea angajatului existente în sistem. Noua versiune a soluției de salarizare de la BITSoftware ușurează, în același timp, și procesul de evidență a concediilor de odihnă ale angajaților, astfel încât informaţii despre concediul neefectuat din anul precedent, concediu efectuat în anul curent (detaliat pe luni calendaristice) şi concediul rămas pot fi obținute printr-un simplu clic.

În ceea ce privește raportarea pe parte de resurse, cu SocrateSalarii 12.04 veți afla imediat informații referitoare la evoluția numărului de angajați (pe grupuri de muncă, categorii de angajați, angajări săptămânale etc), a concediilor medicale (cu posibilitatea obținerii unor rapoarte și pentru perioade scurte, de sub 30 de zile) sau a repartizării personalului pe categorii de vârstă, sex, etc.

Îmbunătățiri și funcționalități noi au fost aduse și pe partea de salarizare și raportare financiară, în SocrateSalarii fiind dezvoltat un simulator de calcul salarial, care permite realizarea de simulări la nivel de societate, grup de muncă, tip de salarizare, cu majorări salariale procentuale sau în sumă fixă adăugată la salariul de încadrare, etc. A fost creată, de asemenea, posibilitatea calculării contribuţiilor cu deducere din alte contribuţii (ajutor de deces, concedii medicale de tip accident de muncă, etc), au fost completate categoriile de angajați în Declarația 112 și a fost modificată procedura de export a datelor pentru Reges astfel încât să fie cuprinse şi alte categorii de sporuri.