Modelul software ca servicii (SaaS – Software as a Service) conduce la economii importante în ceea ce privește investițiile în infrastructura IT a organizațiilor. Eliminarea totală a investiției în hardware (servere, soluții stocare etc.), costuri zero cu licențele software prin eliminarea aplicațiilor “on premises” și flexibilitatea modelului de licențiere bazat pe abonament lunar – sunt numai câteva dintre avantajele acestui model de distribuție de software.

 Paul Roman, Director General al PRAS Consulting, a declarat: “Soluțiile bazate pe modelul SaaS pot contribui la economii importante pentru bugetele IT ale companiilor. Costurile zero  ale investiției inițiale   sunt un avantaj major pentru IMM-uri care pot utiliza soluții de top de colaborare (în cazul nostru Microsoft Office 365) și își pot canaliza investițiile pentru dezvoltarea părții operaționale a afacerii.

 “Astăzi, prin dezvoltarea modelului software ca serviciu, chiar și start-up-urile și companiile mici pot folosi aceste servicii.  Totul se reduce la plata unui abonament lunar (prețurile abonamentului pleacă de la 3.10 EUR lunar / utilizator), companiile având totodată posibilitatea de a scala această investiție în funcție de nevoi (numărul de abonamente putând fi modificat de la lună la lună).“ precizează Andrei Suciu, Director de Vânzări, PRAS Consulting.

În continuare, sunt disponibile câteva dintre concluziile studiului realizate de PRAS Consulting în rândul clienților de Office 365.

Eliminarea investiției în hardware – Accesarea serviciilor de cloud  a eliminat serverele “on premises” din infrastructura companiei. Economia a depășit valoarea de 100.000 EUR pentru unele dintre companiile analizate în studiu.

Eliminare investiție în licențele de software – Utilizarea SaaS determină eliminarea investiția în licențele software. Companiile analizate realizau investiții majore în licențele pentru software, în special în cele pentru servere. În cazul Office 365, pentru furnizarea serviciilor aferente, sunt implicate mai multe servere care vor fi eliminate din infrastructura companiei prin modelul de tip cloud (e.g. Windows Server, Exchange Server, Lync Server etc.). Companiile analizate au obținut economii și prin eliminarea investiției în aplicațiile și serverele accesorii (antivirus și firewall pentru servere, managementul infrastructurii IT etc.). Economiile din licențele software au depășit  25.000 EUR în cazul unor companii analizate în studiu.

Eliminarea costurilor accesorii legate de infrastructura IT –Fie că discutăm de colocarea într-un data center, fie că discutăm de gestionare serverelor “in house” – în ambele cazuri sunt prezente o serie de cheltuieli lunare care pot afecta substanțial bugetul companiei. Costuri de colocare în data center; costurile salariale cu administratorul IT sau costurile lunare de externalizare a infrastructurii IT; costurile cu energia dedicată serverelor și soluțiilor de răcire a spațiului dedicat acestora – sunt numai câteva exemple de costuri care sunt eliminate de modelul cloud.  Economiile în cazul unor companii analizate în studiu au depășit 10.000 EUR lunar, prin trecerea la Office 365.

Optimizare financiară și fiscală – Investiția în servere și infrastructură presupune un efort financiar mare, majoritatea companiilor analizate în studiu având probleme legate de fluxurile de numerar. Din această cauză, companiile analizate sunt nevoite să facă compromisuri legate de infrastructura IT “on premises”, compromisuri care pot conduce la creșterea timpului de indisponibilitate a sistemelor și la pierderi. În plus, investiția în servere și infrastructură IT presupune investiția în mijloace fixe, ceea ce conduce la recuperarea investiției prin amortizare pe perioade ce depășesc, în unele situații, cinci ani. Modelul SaaS presupune plata a unui abonament lunar, abonament ce poate fi dedus integral din venituri.