SAP, liderul mondial de soluţii software de business, a lansat o nouă versiune a soluţiei SAP® Environment, Health and Safety Management (SAP EHS Management), prin care companiile producătoare pot adopta preventiv mai multe măsuri de siguranţă în cadrul organizaţiilor. Dedicată în special companiilor din industriile mari consumatoare de resurse, noile capabilităţi de management al riscului ajută companiile să adopte măsuri proactive pentru evitarea unor incidente periculoase şi costisitoare, putând astfel funcţiona la parametrii optimi. În plus, noua soluţie pentru sustenabilitate de la SAP a fost extinsă într-o aplicaţie mobilă, disponibilă pe iTunes, care permite angajaţilor să raporteze orice incident prin intermediul dispozitivelor mobile personale.

În special pentru companiile din industriile de mare risc, precum cele din sectorul extractiv de petrol şi gaze sau minerit, o strategie proactivă de management al riscului operaţional este cea mai bună modalitate de protecţie împotriva accidentelor potenţial catastrofale. În realizarea soluţiei EHS, SAP a colaborat cu companii din aceste industrii, astfel încât, noua versiune a soluţiei SAP asigură o abordare proactivă asupra evaluării riscurilor, fapt care permite identificarea, urmărirea, analiza şi reducerea situaţiilor de risc şi a incidentelor care pot avea loc în cadrul organizaţiei. Întregrată în cadrul pachetului de soluţii software SAP® Business Suite pentru managementul capitalului uman, aplicaţia EHS facilitează supervizarea riscurilor în întreaga organizaţiei, indiferent de gradul de dispersie al proceselor de business.

„Riscurile nu pot fi limitate în cadrul unui singur departament, iar din această cauza SAP oferă companiilor o modalitate integrată pentru gestiunea riscurilor operaţionale, care asigură integritatea angajaţilor, a mediului şi a profitabilităţii organizaţiei”, a declarat Peter Graf, director Departamentului de Sustenabilitate, din cadrul SAP. „În acest mod, asigurăm sustenabilitatea tuturor proceselor de business şi ajutăm companiile să adopte o strategie preventivă de management a riscurilor prezente în toate procele de business cotidiene”, a adăugat acesta.

Viziunea SAP asupra managementului riscurilor operaţionale acţionează pe trei nivele, fapt care facilitează companiilor să aibă o mai mare grijă de angajaţi, de bunuri şi de mediu. Primul nivel permite organizaţiilor să raporteze incidentele şi să aibă o imagine de ansamblu asupra acestora pentru întreaga companie. În toamna anului trecut, SAP a anunţat noi capabilităţi de gestiune a incidentelor care premit clienţilor precum Pelican Products Inc., producător de sisteme de iluminat portabile, să vizualizeze şi să analizeze toate evenimentele petrecute în organizaţie, ajutându-i astfel să prevină posibilele accidente.

Noua aplicaţie mobilă SAP® EHS Safety Issue asigură o viziune completă asupra riscurilor potenţiale din organizaţie. Angajaţii companiei pot semnala orice incident prin intermeniul dispozitivelor mobile personale, prin transmiterea unui mesaj voce, a unei înregistrări video sau a unei fotografii direct către şeful departamentului de securitate pentru a lua măsurile necesare pentru corectarea situaţiei. În plus, versiunea SAP EHS Management 2.0 include noi funcţionalităţi de raportare, care permit companiilor o prioritizare a riscurilor în funcţie de anumite categorii sau locaţii.

Al doilea nivel pentru o strategie eficientă de management al riscurilor operaţionale asigură companiilor mijloacele necesare pentru analiza incidentelor petrecute în organizaţie şi identificarea celor mai adecvate măsuri de remediere a acestora.

În ultimul rând, companiile trebuie să fie capabile să gestioneze aceste măsuri cu efect asupra proceselor operaţionale, astfel că SAP intenţionează să introducă pe viitor aplicaţia SAP® Management of Change, o soluţie complet nouă care are ca scop facilitarea adoptării modificărilor operaţionale, precum introducerea unui nou proces de business sau a unui nou utilaj în fabricaţie.