Cluj IT Cluster, unul dintre cele mai importante clustere în domeniul IT la nivel naţional, solicită Ministerului pentru Societatea Informațională, prin intermendiul unei scrisori deschise, corectarea Ghidului solicitantului pentru una din axele PO Competitivitate 2014-2020.

Scrisoarea deschisă se referă la eligibilitatea solicitanţilor în cadrul Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Conducerea Cluj IT Cluster apreciază interesul forurilor guvernamentale acordat în ultimii ani dezvoltării clusterelor și a lanțurilor de valoare pe care le reprezintă, subliniind că această abordare se înscrie în strategiile și politicile adoptate la nivelul Uniunii Europene și că beneficiază deja de modele de succes dezvoltate în țările avansate economic și social.

În formele publicate spre consultare publică, Ghidul Acțiunii 2.2.1 a definit explicit și fără echivoc solicitantul eligibil ca fiind microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii centrate pe domeniul TIC și care activează în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorții formate de acestea.

Forma finală a ghidului însă, publicată în 20 august 2015, include o formulare diferită față de variantele date spre consultare și induce o contradicție, atât cu definiția Acțiunii, cât și cu prezentarea generală conținută în Ghid la capitolul 2.1, atrag atenția oficialii Cluj IT Cluster.

Din acest motiv, reprezentanții Cluj IT Cluster solicită corectarea acestei erori, prin modificarea articolului 3.1.1 “Categorii de solicitanți eligibili” în acord cu definiția acțiunii și cu prevederile capitolului 2.1., pentru a evita regretabile confuzii în cadrul industriei și a evita depunerea unor eforturi semnificative atât ale potențialilor solicitanți care în fapt nu sunt eligibili conform definiției acțiunii, cât și ale Organismului Intermediar pentru evaluarea administrativă a unor propuneri de proiecte ce nu pot fi finanțate.

Așadar, trebuie să rezulte fără echivoc din prevederile Ghidului Solicitantului faptul că solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele două condiţii obligatorii:

Este entitate de drept privat, înregistrată juridic pe teritoriul României, având obiectul principal de activitate în domeniul TIC (sau este un consorţiu alcătuit exclusiv din astfel de entităţi)

  1. Este membru al unui cluster TIC (sau este un consorţiu alcătuit exclusiv din entităţi membre ale clusterelor TIC)

”Având în vedere neclaritatea majoră introdusă prin ultima variantă publicată a Ghidului Solicitantului și necesitatea corectării prevederilor privind eligibilitatea solicitanților (aspect esențial pentru orice tip de apel de proiecte în vederea elaborării și selectării lor într-un context clar și bine definit), vă solicităm să revizuiți corespunzător Ghidul apelului înainte de data deschiderii apelului”, conchid reprezentanții Cluj IT Cluster.