Canon Inc. anunță obținerea locului IV în clasamentul formulat în urma unui studiu colaborativ de performanță în gestionarea emisiilor generate de corporații susținut de Climate Counts (1) și Centrul pentru Organizații Sustenabile (2) (Center for Sustainable Organizations, CSO). Poziția dobândită este superioară altor companii japoneze incluse în studiu.

Studiul Climate Counts: „Emisii de Carbon Controlate Științific” analizează emisiile operaționale degajate de corporații globale între anii 2005 și 2012 cu scopul de a determina performanțe industriale în raport cu obiective științifice de reducere a amprentei de carbon. Companiile incluse în studiu sunt etalon pentru 10 industrii, dintre care industria tehnologică, a sănătății, industria petrolieră, energetică, sau industria bunurilor de larg consum. Studiul este fundamentat de Center for Sustainable Organizations (CSO) pe măsurarea unor parametri specifici emisiilor de carbon într-un context industrial, parametrii Context-Based Carbon Metric (3). Parametrii instrumentați de CSO în studiile Climate Counts vizează obiective stabilite științific de Tellus Institute, o organizație interdisciplinară și non-profit de cercetare și dezvoltare a politicilor organizaționale în vederea reducerii echitabile a emisiilor industriale în raport cu factori de performanță. 

Studiul evaluează performanțele de sustenabilitate ale companiilor atât în raport cu mediul înconjurător, cât și din perspective sociale sau economice, prin determinarea și clasarea performanțelor companiilor în funcție de raportul dintre emisiile degajate per capitalul (dolar) – de contribuție la Produsul Intern Brut, cât și în funcție de participația efectivă a companiei la PIB.

Conform studiului, dintre cele 100 de companii participante la cercetare, numai 49, între care și Canon, sunt validate sustenabile, acestea se află pe drumul potrivit în adoptarea măsurilor de reducere a emisiilor de carbon conform obiectivelor științifice concepute pentru prevenirea schimbărilor climatice periculoase. Adițional, dintre cele 49 de companii sustenabile, 25 dintre ele obțin cu succes atât creșteri de capital, cât și reduceri semnificative de emisii industriale.

Compania Canon se străduiește să reducă emisiile de carbon pretutindeni în cadrul operațiunilor Canon Group, începând cu primele stadii ale circuitului de producție, de la achiziționarea materialelor de construcție până la scoaterea din uz și reciclarea deșeurilor. Canon este prima companie care obține în 2004 certificare în cadrul Programului Japonez de Amprentă de Carbon, pentru sistemele multifuncționale de birou. Compania crede în puterea inițiativelor corporative orientate ecologic, factorii de eficiență ale acestora se reflectă în poziția superioară obținută în clasamentul studiului Climate Counts.

Implementarea programului Canon – Action for Green face parte din viziunea ecologică pe termen lung a companiei; Canon aspiră la dezvoltarea unor produse funcționale cu impact minim asupra mediului și oferirea unor noi modalități de folosire cu cel mai mic posibil impact asupra naturii înconjurătoare.

  1. Lansată în 2007, Climate Counts este o campanie non-profit care evaluează și acordă punctaje performanțelor anuale ale companiilor în baza acțiunii voluntare de a participa la eforturile de controlare a schimbărilor climatice.
  2. Centrul pentru Organizații Sustenabile (CSO) este o organizație non-profit care coordonează cercetări, dezvoltă programe, acțiuni de training și consultanță ecologică pentru implementarea principiilor și practicilor de sustenabilitate în contextul standardelor de măsurare și raportare a performanțelor ecologice în piețe de capital din întreaga lume.
  3. http://www.sustainableorganizations.org/context-based-metrics-in-public-domain.html
  4. Amprenta de carbon a produselor (CFP – Carbon Footprint of Products) este un sistem care calculează emisiile de gaze de seră ale unui produs de-a lungul întregului ciclu de folosință, de la materialul brut, producție, distribuție, uzitare și ieșire din uz și oferă un coeficient echivalent cu cotele de carbon înregistrate.
  5. Viziunea eco a companiei Canon este de a crea produse funcționale cu impact minim asupra mediului înconjurător și de a oferi utilizatorilor noi modalități de a se folosi de produsele Canon cu cel mai mic posibil impact asupra naturii înconjurătoare.