INDUSTRIAL SOFTWARE, lider pe piața soluțiilor informatice integrate pentru segmentul public, lansează încă un produs inovativ dedicat Administrației Publice – INDSOFT®-BUGET PLUS.

Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană – Indicele economiei și societății digitale (DESI) 2015 – clasează România pe ultimul loc în UE în ceea ce privește utilizarea serviciilor administrative online, o situație justificată în parte de nivelul scăzut de dezvoltare a acestora. În plus, conform ultimelor date disponibile ale Comisiei Europene pe Digital Agenda Scoreboard (DAS) care urmărește progresul statelor membre față de țintele asumate, în ceea ce privește transparența serviciilor publice, România realiza în 2014 un scor scăzut, de 17 în contextul unei medii europene de 49.

Eficientizarea administrației publice – prioritară pentru alinierea României la Agenda Digitală pentru Europa 2020

 

Guvernul a adoptat pe 7 aprilie 2015 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România – 2020, construită pe baza cerințelor UE. România are ca prioritate modernizarea administrației publice prin utilizarea tehnologiilor TIC avansate, a unor noi modalități de a lucra în administrația publică, și furnizarea sporită de informații şi servicii interactive.

INDSOFT®-BUGET PLUS – o soluție pentru eficiență și transparență în administrația publică

INDSOFT®-BUGET PLUS este o soluție inovatoare, destinată instituţiilor administraţiei publice din România, care promovează, atât transparenţa alocării fondurilor publice,  cât şi implicarea tuturor factorilor interesati în acest proces decizional extrem de complex, pentru a facilita punerea în practică, informată, a strategiilor relevante pentru comunitate.

Soluţia permite reducerea timpului necesar pentru luarea deciziilor de alocare a fondurilor disponibile către proiectele prioritare. Totodată, prin intermediul funcţionalităţilor soluției, administraţiile publice locale ce vor implementa acest sistem, vor dispune de uneltele necesare controlului şi monitorizării modului de alocare a fondurilor şi progresului proiectelor desfăşurate.

Sistemul include, de asemenea, componentele necesare consultării publicului cu privire la selecția obiectivelor relevante pentru comunitate, respectiv cu privire la proiectele concrete propuse pentru finanțare, în cadrul fiecărui exercițiu bugetar, astfel încât să se asigure atât transparența, cât și implicarea cetățenilor, în actul decizional.