Despre activitatea de cercetare din domeniul Geografiei Umane și Economice, despre rolul IT-ului în această activitate, am stat de vorbă cu dl. Conf.Univ.Dr. Daniel Peptenatu, din cadrul Facultății de Geografie, Departamentul Geografie Umană și Economică al Universității din București, director al Centrului de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT).

—-

Revoluția digitală în educație este în plin avânt, și afectează mai mult decât sălile de cursuri și amfiteatrele universităților, așa cum ar părea la o primă vedere. În egală măsură, cercetarea academică se confruntă cu un impact puternic din partea tehonologiei informației. Impactul activităților de cercetare academică se poate resimți în multe aspect ale vieții noastre, inclusiv în domenii precum economia, medicina și comportamentul uman – ca să menționăm, câteva dintre cele mai <<vizibile>> domenii. Așadar, un lucru este clar: tehnologia a devenit noua coloană vertebrală în amfiteatre și laboratoare.

Pe partea de cercetare, eficientizarea proceselor de analiză minuțioasă a datelor rezultate în urma cercetărilor a început la sfârșitul anilor 60, când lumea academică a început utilizarea de aplicații software, precum cele statistice, pentru a face calcule și analize complexe. De asemenea, GIS (Geographic Informational Systems) a avut un rol important în cercetarea științifică geografică. În plus, utilizarea tehnologiei a permis, mai apoi, reducerea potențialelor erori umane, creșterea vitezei procesului de cercetare, dar și capacitatea de a analiza și interpreta cantități din ce în ce mai mari de date.

Activitatea de cercetare ştiinţifică nu este numai o componentă obligatorie a învăţământului universitar, este, totodată, o activitate ce conferă prestigiu unei universități, acesta este și motivul pentru care majoritatea clasamentelor internaționale din domeniul universitar includ dominant criterii și indicatori referitori la cercetarea științifică, atunci când urmăresc să stabilească „world-class universities”. Mai mult decât atât, reconfigurarea și optimizarea activităţii de cercetare permit dezvoltarea unor noi generații de absolvenți bine pregătiți, precum și creșterea capacității de inovare și competitivitatea unei națiuni.

“CAIMT este un centru de cercetare din cadrul Universității din București. Derulăm o gamă largă de proiecte de cercetare avansată fundamentală și aplicativă. Un exemplu recent îl reprezintă proiectul privind dezvoltarea capacității de planificare strategică pentru o sută de orașe din România, la nivelul organizațiilor publice locale.”, declară dl Peptenatu. “Dezvoltăm totodată, în prezent, o serie de idei rezultate în urma altor proiecte, idei pe care le reluăm acum în extenso și în context mai larg.”

Sunt tinerii interesați de cercetarea avansată? Ei bine, se pare că doritorii nu lipsesc. Un centru de cercetare, precum CAIMT, urmărește permanent antrenarea studenților și absolvenților în activități de cercetare științifică. Conform celor declarate de dl. Peptenatu, aproximativ 40 de cercetători se implică anual în proiecte de cercetare, dar mai puțin de o treime din aceștia continuă după perioada de probă. Motivele sunt diferite: unii se îndreaptă către alte oportunități, iar pentru alții, conformarea cu standardele profesionale este dificilă.

“Calitatea de cercetător științific cere și sacrificii, pe care nu mulți sunt dispuși să le accepte. Îmbucurător este faptul că aproximativ o treime dintre cei care se alătură proiectelor noastre rămân și după perioada de acomodare, ceea ne face optimiști cu privire la dezvoltarea proiectelor viitoare. CAIMT caută să impună standarde pentru cercetătorii care doresc sa facă parte din echipă, precum un scor H de cel puțin 2, un progres de cel puțin 1 scor H pe an. Avem permanent în vedere standardele Web of Science. “

“Ceea ce doresc să subliniez este că noi nu doar pretindem aceste standarde. În cadrul Centrului, ajutăm fiecare cercetător să atingă aceste standarde. În primul rând, Centrul asigură integral finanțarea cercetărilor, asigură acces la publicații științifice de top, și nu în ultimul rând, oferă acces la baze de date extinse pentru procesare și analiză, indispensabile în proiectele de cercetare.” a completat dl. Peptenatu

Printre proiectele de referință, este de menționat că Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial a finalizat cercetările privind presiunea economică asupra fondului forestier din România. Proiectul a avut ca punct de plecare rezultatele obţinute de o echipă de cercetători condusă de Hansen M.C., care au publicat în Science articolul High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Pornind de la aceste rezultate, au fost realizate corelaţii între suprafeţele defrişate şi dinamica economică a sistemelor teritoriale în care s-au defrişat suprafeţe importante. De asemenea, s-au comparat suprafeţele, raportate de instituţiile statului ca fiind defrişate, şi situaţia reală din teren. Analizele s-au realizat la nivel de unitate administrativă, pentru perioada 2000-2012.

“În toate proiectele noastre de cercetare, tehnologia informației este indispensabilă. Intenționăm ca în viitor să ne extindem capacitatea de stocare și de procesare de date, pentru a realiza proiecte din ce în ce mai complexe. Am dori să includem în arsenalul nostru de lucru și drone, pentru a obține informații legate de temele noastre de cercetare în timp real. Tindem, așadar, să creăm o infrastructură demnă de nivelul unei mari universități.”, menționează Daniel Peptenatu.

În privința tehonologiilor utilizate, Daniel Peptenatu menționează: “Tehnologia schimbă fundamental cercetarea, așa cum o cunoaștem până acum. Trebuie să admit că IT-ul ne simplifică foarte mult munca de culegere și procesare a informațiilor. De exemplu, pentru noi, având în vedere proiectele de dezvoltare teritorială, platformele GIS sunt indispensabile. Toți cercetătorii noștri au participat la cursuri GIS, realizate împreună cu companii private cu care avem acorduri de colaborare, precum Intergraph. Dealtfel, acesta este unul dintre punctele noastre forte. Toți cercetătorii urmează cursuri de utilizare a tehnologiei informației.

Pe alt palier, folosim R (n.r. limbaj de programare și soluție open source pentru domeniul statistic și de analiză), alături de SPSS. De curând, am generalizat în cadrul Centrului R Software, ca program de analiză de date pentru cercetările noastre. Un alt tip de aplicații necesare activității noastre o reprezintă platformele de teledetecție, precum ENVI. Întenționăm să folosim aceste platforme pentru captarea și interpretarea imaginilor din satelit și se află pe lista noastră de tehnologii pe care intenționăm să le avem disponibile în cadrul Centrului.”

Camelia Cojocaru

 

Facts&Figures

Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial (CAIMT)

Centrul de Analiză Integrată şi Management Teritorial are drept scop dezvoltarea unor programe de cercetare avansată fundamentală și aplicativă, și antrenarea studenților și absolvenților în cercetarea științifică. Printre obiectivele Centrului se numără atragerea de fonduri pentru susținerea unor programe de cercetare avansată în analiza integrată și managementul teritoriului, diseminarea rezultatelor științifice la nivelul fluxului internațional de publicații, dar și impunerea unui standard științific în cercetarea avansată și managementul teritoriului, în conformitate cu standardele internaționale consacrate. CAIMT își propune dezvoltarea permanentă și promovarea unor metodologii de analiză integrată a teritoriului. Centrului îi sunt afiliați în acest moment 14 cercetători.